هدف از بازی پوکر تگزاس هولدم این است که بهترین دست 5 کارتی ممکن را در مقابل سایر بازیکنان به دست آید. به ادامه مطلب پوکر تگزاس هولدم در کانن بت توجه نمایید.

هدف بازی در پوکر تگزاس هولدم :

هر بازیکن می تواند ترکیبی از دو کارت اولیه خود (هول کارت) که در ابتدای بازی دریافت کرده است و پنج کارت موجود روی میز (کامیونیتی کارت یا برد کارت) استفاده کند.

بازیکنان امکان بازی، تنها با 5 کارت عمومی (کامیونیتی) و بدست آوردن بالاترین دست ممکن را دارند.

میز:

بازی پوکر تگزاس هولدم با دسته کارت  52 تایی ( بدون جوکر) بازی می شود. کارت ها توسط هاوس دیلر (پخش کننده) اصطلاحا بُر می خورند.

ارزش کارت ها و دست ها:

ارزش ترکیب 5 تایی کارت ها به ترتیب از بالاترین به پایین ترین به این صورت استتک، شاه، بی بی ، سرباز ، 10، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3  و 2ارزش تمامی خال ها برابر است. اگر استریت و یا استریت فلاش با کارت تک (آس) شروع شوند، کمترین ارزش را خواهند داشت.   پوکر تگزاس هولدم

رویال فلاش یک استرِیت فلاش است شامل “تک، شاه ، بی بی، سرباز، 10 ” همگی با یک “خال”

پوکر تگزاس هولدم

استرِیت فلاش دستی است شامل پنج کارت پشت سر هم، به صورتی که همگی از یک خال باشند. برای مثال: 9، 8، 7، 6، 5 “دل”

“کاره” FOUR OF A KIND دستی است شامل چهار کارت با یک شماره، و یک کارت دیگر. برای مثال: چهار “تک”. “کاره” با ارزش کارت بیشتر برنده است.

پوکر تگزاس هولدم

فول هاوس FULL HOUSE دستی است شامل سه کارت با یک شماره، و دو کارت با شماره ای دیگر. برای مثال: سه “شاه” و دو “6” . “فول هاوس” با ارزش سه کارت بیشتر برنده است.

پوکر تگزاس هولدم

فلاش FLUSH   دستی است شامل پنج کارت با یک خال، بدون داشتن ترتیبی خواص. برای مثال: همه ی کارت ها خاج (گشنیز) هستند. دو فلاش با بالاترین کارت شان مقایسه می شوند، در صورتی که بالاترین کارت یک شماره باشد، کارت های بعدی مقایسه می شود و به همین ترتیب تا برنده مشخص شود.

پوکر تگزاس هولدم

استرِیت STRAIGHT دستی است شامل پنج کارت با شماره ی پشت سر هم، به صورتی که دست کم از دو خال باشند. برای مثال: 9، 8، 7، 6، 5  از دو خال مختلف یا بیشتر. دو استرِیت با بالاترین کارت شان مقایسه می شوند، در صورتی که بالاترین کارت یک شماره باشد، از آنجایی که خال کارت ها اهمیتی ندارد، ازرش یکسانی دارند.

پوکر تگزاس هولدم

سه تایی THREE OF A KIND دستی است شامل سه کارت با شماره ی یکسان،و دو کارت با شماره های دیگر و غیر همسان با هم. برای مثال سه شاه، 9 و 7. دو “سه تایی” با ارزش کارت شان مقایسه می شوند، در صورتی که سه تایی ها هم ارزش باشند، دو کارت دیگر با هم مقایسه و برنده مشخص می شود.

پوکر تگزاس هولدم

دو پِر  TWO PAIRSدستی است شامل دو کارت با شماره ی یکسان،  و  دو کارت دیگر با شماره های  همسان ولی متفاوت با جفت دیگر، به اضافه ی یک کارت دیگر که با هیچکدام از کارت ها شماره ی یکی ندارد. برای مثال دو آس، دو شاه و یک 7. دو “دو پِر” با ارزش کارت شان مقایسه می شوند، در صورتی که جفت بالاتر هم ارزش باشند، دو جفت دیگر با هم مقایسه و در صورت برابر بودن آنها کارت آخر برنده را مشخص می کند.

پوکر تگزاس هولدم

پِر  PAIRدستی است شامل دو کارت با شماره ی یکسان  مثلا دو شاه، و سه کارت دیگر با شماره های  غیر همسان با هم و متفاوت با جفت دیگر.  “پر”  کم ارزش ترین موردی ست که با آن به شما باز پرداخت می شود. دو ” پِر” با ارزش کارت شان مقایسه می شوند، در صورتی که جفت بالاتر هم ارزش باشند، دو جفت دیگر با هم مقایسه و در صورت برابر بودن آنها کارت آخر برنده را مشخص می کند.

پوکر تگزاس هولدم

های کارت یا کارت بالا HIGH CARD دستی است شامل پنج کارت که در هیچ کدام از شرایط بالا نمی گنجند. در نتیجه تنها راه مشخص شدن برنده بالاترین کارت در دست می باشد.

میز استاندارد پوکر، شامل 10 صندلی خالیست هر صندلی با توجه به قوانین هر دوره، حداقل و حداکثر مبلغ یکسانی را دارد.
 

نحوه بازی در پوکر تگزاس هولدم : 

1.برای هر دست دیلر با نشانگر سفید رنگ (دکمه دیلر) مشخص می شود.
بعد از هر دست، دکمه دیلر در جهت عقربه های ساعت حرکت می کند.
دیلر آخرین بازیکنی است که کارت دریافت می نماید و در تمامی دوره ها آخرین شرط را می گذارد به جز دور اول که بیگ بلایند آخرین حرکت را انجام می دهد.
بیشتر بخوانید کریگ لیست چیست؟
2.بازیکنان بلایند (بیگ و اسمال) با نشانگرهای جداگانه مشخص می شوند.
بازیکنان بلایند شروع کننده بازی هستند و موقعیت مکانی آنها در سمت چپ بعد از دیلر است.
پس از دور اول (دورهای دوم ، سوم و چهارم بازی توسط اولین بازیکن در سمت چپ دیلر آغاز می شود.
پس از هر دست بازی، نشانگر بلایندها در جهت عقربه های ساعت حرکت می کند.  
3.در آغاز بازی به هر بازیکن یک کارت به صورت فیس آپ یا به اصطلاح رو داده می شود. اولین بازیکنی که کارت دریافت می نمایند بازیکن سمت چپ هاوس دیلر می باشد و پخش کارت ها در جهت عقربه های ساعت ادامه می یابد.
بازیکنی که دارای بالاترین ارزش کارت است، نشانگر دیلر را دریافت می نماید.  
4.اولین نفر در سمت چپ دیلر بازیکن اسمال بلایند است که شرط اسمال را می گذارد و نفر بعدی پس از او بازیکن بیگ بلایند می باشد که شرط بیگ را قرار می دهد.
بازی نفراتی که نشانگر بیگ بلایند و اسمال بلایند را دریافت کرده اند اجباری است.
بازیکنان بلایند (بیگ و اسمال ) باید به صورت اجباری شرط را در محل مخصوص (پات) بگذارند.  
5.پس از پرداخت بلایندها، پخش کارت ها (تا دو کارت) از اسمال بلایند شروع و به ترتیب و در جهت عقربه های ساعت به بازیکنان یک کارت که فقط خودشان میتوانند ببینند داده می شود.
این دو کارت اول پخش شده اصطلاحا “هول کارت” نامیده می شوند.  
6.پس از دریافت دو کارت اولیه، دور اول بازی از بازیکن سمت چپ بیگ بلایند شروع و در جهت حرکت عقربه های ساعت ادامه پیدا می کند. هر کدام از بازیکنان می توانند حرکات زیر را انجام دهند:
قرار دادن شرط هم اندازه با مبلغ بیگ بلایند ( اصطلاحا کال ) . در واقع در این حالت بازیکن میزان شرط بازیکن قبلی را می پذیرد.
فولد کردن  به این معنی است که بازیکن دیگر نمی خواهد دو کارت خود را بازی کند و به صورت مخفی کارت ها را روی میز قرار می دهد و هاوس دیلر آنها را جمع کرده و بازیکنی که فولد کرده است دیگر در آن دست بازی نمی کند.
در حالتی که بازیکن مبلغ شرط را  (در چارچوب محدودیت دست بازی) به میزان بیشتری از مبلغ بیگ بلایند افزایش دهد، به اصطلاح رِیز دادن گفته می شود.
در هر دست بازی حداکثر سه بار امکان رِیز دادن وجود دارد مگر اینکه فقط دو بازیکن باقی مانده باشند.
زمانی که بیگ بلایند افزایشی نداشته باشد و یا رِیز کند، به اصطلاح “چک کردن” گفته می شود.  
7.پس از این که تمام بازیکنان حرکات خود را انجام دادند، هاوس دیلر مبالغ را در پات قرار می دهد.
8.هاوس دیلر یک کارت را بدون نمایش، می اندازد و در اصطلاح “برن” می کند یا می سوزاند.
9.هاوس دیلر سه کارت را به صورت نمایان روی میز قرار می دهد.
این مرحله “فلاپ” نامیده می شود.
این کارت ها جزو کارت های کامیونیتی بوده و برای همه بازیکنان به صورت مشترک هستند. واقعیت های جذاب در خصوص شرط بندی کدامند؟
 10.دور دوم شرط بندی بعد از نمایش سه کارت نمایان آغاز می شود.
 11.اولین بازیکن سمت چپ دیلر بازی را شروع می کند. تمامی بازیکنانی که در بازی حاضر هستند (کال کرده و فولد نکرده باشند)، می تونانند یکی از حالات زیر را انجام دهند: 
قرار دادن شرط با توجه به محدودیت میز.
چک کردن و بازی را به بازیکن بعدی واگذار کردن.
کال کردن با رعایت قوانین مربوط به دور قبلی.
فولد کردن با رعایت قوانین مربوط به دور قبلی.
رِیز دادن (افزایش) با رعایت قوانین مربوط به دور قبلی. بیشتر بخوانید که قوانین شرط بندی در آلمان چگونه است.
 12. پس از این که تمام بازیکنان حرکت خود را انجام دادند، هاوس دیلر مبالغ را در پات قرار می دهد.
 13. هاوس دیلر کارت رویی را برداشته و بدون نمایش آن از بازی خارج می کند
14. هاوس دیلر چهارمین کارت کامیونیتی را به صورت نمایان روی میز قرار می دهد.
این مرحله اصطلاحا “ترن” نامیده میشود.
این کارت نیز به صورت مشترک برای تمامی بازیکنان است.
 15. دور سوم بعد از قرار دادن چهارمین کارت کامیونیتی شروع می شود.
16. اولین بازیکن سمت چپ دیلر بازی را شروع می کند. تمامی بازیکنانی که در بازی حاضر هستند، حالات زیر را می توانند انجام دهند:
قرار دادن شرط با توجه به محدودیت میز.
کال کردن با رعایت قوانین مربوط به دور قبلی.
چک کردن با رعایت قوانین مربوط به دور قبلی.
فولد کردن با رعایت قوانین مربوط به دور قبلی.
رِیز دادن با رعایت قوانین مربوط به دور قبلی. هر آنچه در مورد تخته نرد آنلاین پولی می خواهید بدانید.
17. پس از این که تمام بازیکنان حرکات خود را انجام دادند، هاوس دیلر مبالغ را در پات قرار می دهد.
18. هاوس دیلر کارت رویی را برداشته و بدون نمایش آن از بازی خارج می کند.
19. هاوس دیلر  پنجمین کارت کامیونیتی را به صورت نمایان روی میز قرار می دهد.
این مرحله اصطلاحا ریور” نامیده می شود.
این کارت نیز به صورت مشترک برای تمامی بازیکنان است. برای اطلاع از بونس های سایت شرط بندی کانن بت به وب سایت ما سر بزنید.
20. دور چهارم و نهایی بعد از قرار دادن پنجمین کارت کامیونیتی شروع می شود.
21. اولین بازیکن سمت چپ دیلر بازی را شروع می کند. تمامی بازیکنانی که در بازی حاضر هستند، حالات زیر را می توانند انجام دهند:
قرار دادن شرط با توجه به محدودیت میز.
کال کردن با رعایت قوانین مربوط به دور قبلی.
چک کردن با رعایت قوانین مربوط به دور قبلی.
فولد کردن با رعایت قوانین مربوط به دور قبلی.
رِیز دادن با رعایت قوانین مربوط به دور قبلی.
22. پس از دست چهارم و نهایی، هاوس دیلر تمامی مبالغ را در پات قرار می دهد.
23. بازیکنانی که کارت داشته باشند در مرحله رونمایی دست خود را نمایش می دهند.

تعیین برنده ها در پوکر تگزاس هولدم : 

در این مرحله بازیکنان بهترین دست 5 کارتی ممکن را می سازند. آنها می توانند از ترکیب دو کارت اولیه (هول کارت) با پنج کارت کامیونیتی و یا فقط از 5 کارت کامیونیتی برای تشکیل بهترین دست ممکن استفاده کنند.

برنده پات به صورت زیر تعیین می شود:

بازیکنی که بهترین دست را با توجه به رتبه بندی دست های پوکر نمایش داده شده در بالا دارا باشد. در صورتی که بیش از یک بازیکن بالاترین دست را داشته باشد، مبلغ پات به صورت مساوی تقسیم می شود. اگر تعداد چیپ ها فرد باشد، به بازیکن سمت چپ دیلر واگذار می شود.
Share.

اضافه کردن دیدگاه