استراتژی

بررسی بازیهای کازینویی در کانن بت ; راکت

چگونگی انجام بازی  برای شرکت در بازی، بازیکنان شرط خود را قبل از شروع قرار می دهند. با پایان شمارش معکوس موشک به پرواز در می‌آید و همچنان که در حال پرواز است ضریب نیز تا زمان انفجار موشک، افزایش پیدا می کند. (انفجار موشک یا توقف افزایش ضریب هر زمانی ممکن است رخ دهد). اگر بازیکن تا قبل از لحظه‌ی انفجار موشک شرط خود را ثبت کرده  باشد ،برنده خواهد شد اگر بازیکن قبل از لحظه‌ی انفجار شرط خود را ثبت نکند، زمانی که انفجار رخ می‌هد بازنده می شود. مبلغ برد معادل مبلغ شرط ضربدر ضریبی که در لحظه ثبت شرط ثبت شده می باشد روش بازی در حالت دستی  در این حالت بازیکن به صورت دستی شرط خود را ثبت می کند. برای ثبت شرط باید که مبلغ شرط را در جدول مربوط تعیین کرده و روی دکمه‌ی بازی کلیک کند. با شروع بازی ضریب از 1.00 شروع به افزایش می کند  و زمانی که موشک منفجر شود متوقف می شود. برای سهولت در شرط گذاری قسمتی که در آن مبالغ آماده وجود دارند از قبل تهیه شده، با انتخاب آنها می توانید سریع تر شرط بگذارید. روش بازی در حالت اتوماتیک  بازیکن همچنین می تواند از حالت ثبت شرط اتوماتیک استفاده کند که در آن ضریبی را در کادر معینی انتخاب می کند و زمانی که ضریب به مقدار تعیین شده رسید شرط خود به خود ثبت شده و مبلغ به کاربری اضافه می شود. به عنوان مثال اگر ضریب ۲ در کادر مورد نظر وارد شده باشد زمانی که ضریب به عدد ۲ رسید شرط خود به خود ثبت می شود و مبلغ به کاربری افزوده می گردد. در این صورت شما می توانید از بازی خارج شوید و این شرط با رسیدن ضریب به حد تعیین شده توسط شما ثبت میشود. بازیکن همچنان میتواند خود شرط را قبل از رسیدن به ضریب ۲ ثبت کند، که در این صورت محاسبات درست مثل ثبت شرط در حالت دستی انجام می گیرد. (مبلغ شرط ضربدر عدد ضریب می شود) و در صورت...

29:00

کازینو زنده در کانن بت ; سوپر سیکبو – اوولوشن

سوپر سیک بو یک بازی شانس مهیج است که با سه تاس معمولی و با ارزش 1 تا 6 بازی می شود. هدف این بازی پیش بینی نتیجه ی انداختن سه تاس است.   تمام زمان شرط بندی تاس ها در یک شیکر (وسیله ای برای تکان دادن تاس ها) تکان داده می شوند. قبل از اینکه تاس از حرکت بایستد، تعدادی از نقاط شرطبندی - از صفر تا چند - که تعدادی ضریب تصادفی به آن ها اعمال شده، نشان داده می شود. اگر شرط بازیکن در جایی که این ضریب های تصادفی قرار دارد، گذاشته شده باشد، طبق آن شرط نیز ضرب خواهد شد. ...

03:00