سوپر سیک بو یک بازی شانس مهیج است که با سه تاس معمولی و با ارزش 1 تا 6 بازی می شود. هدف این بازی پیش بینی نتیجه ی انداختن سه تاس است. کازینو زنده سوپر سیکبو اوولوشن را در این مقاله دنبال نمایید.

تمام زمان شرط بندی تاس ها در یک شیکر (وسیله ای برای تکان دادن تاس ها) تکان داده می شوند. قبل از اینکه تاس از حرکت بایستد، تعدادی از نقاط شرطبندی – از صفر تا چند – که تعدادی ضریب تصادفی به آن ها اعمال شده، نشان داده می شود. اگر شرط بازیکن در جایی که این ضریب های تصادفی قرار دارد، گذاشته شده باشد، طبق آن شرط نیز ضرب خواهد شد. 

انواع شرط  

 

شما می توانید در جدول بازی سیک بو به روش های مختلفی شرط را انتخاب نمایید، و هر نوع شرطی روش پرداخت خود را دارد.

ASmall/Big  

بزرگ/کوچک  

شرط خود را بر روی سه تاس کوچک (410یا بزرگ (1117) قرار دهید. برد 1:1 خواهد بود ولی در صورتی که حالت سه گانه ظاهر شود شرط باخت می شود. 

B.Even/Odd  

زوج/فرد  

شرط خود را بر مجموع زوج یا فرد عدد سه تاس بگذارید. برد 1:1 خواهد بود ولی در صورتی که حالت سه گانه ظاهر شود شرط باخت می شود. 

C.Total
مجموع  

شرط خود را بر روی یکی از 14 خانه ای که با عدد 417 مشخص شده بگذاریداین شرط مجموع عدد سه تاس به استثنای 3 و 18 است.

در صورتی برنده خواهید بود که مجموع عدد سه تاس عددی باشد که در جدول انتخاب کرده اید. مبلغ پرداختی بر اساس مجموع برد متفاوت خواهد بود.

D.Single
تکی  

شرط خود را در هر یک از شش خانه شرط بندی با عنوان یک، دو، سه ، چهار ، پنج و شش که نشان دهنده ی هر یک از ارزش های روی یک تاس است، قرار دهید

  • اگر یکی از تاس ها عددی که شما روی آن شرط بستید را نشان دهد با ضریب 1:1 برنده خواهید شد.
  • اگر دوتا از تاس ها عددی که شما روی آن شرط بستید را نشان دهد با ضریب 2:1 برنده خواهید شد.
  • اگر هریک از سه تاس عددی که شما روی آن شرط بستید را نشان دهد، با ضریب 3:1  برنده خواهید شد.


E.Double
دو برابر  

شرط  خود را در هر یک از شش خانه ی شرط بندی که با دو عنوان نام گذاری شده است، قرار دهیدبرای برنده شدن، 2 تا از 3 تاس باید همان عدد را نشان دهد

در این صورت با ضریب 1:8 برنده خواهید بود. توجه داشته باشید در صورتی که 2 یا 3 تا یک عدد را نشان دهند مبلغ برد تغییر نخواهد کرد.


F.Triple
سه گانه 

شرط  خود را در هر یک از شش خانه ی شرط بندی که با سه عنوان نام گذاری شده است، قرار دهیدبرای برنده شدن، باید هر سه تاس انتخاب شده درست دربیاید، در این صورت با ضریب 150:1 برنده خواهید شد.

G.Any Triple
هریک از سه گانه ها 

شرط خود را در این خانه بگذارید تا به صورت همزمان شامل هر یک از شش انتخاب متفاوت سه گانه شود. برای برد باید هر سه تاس انتخاب شده درست در بیاید، در این صورت با ضریب 30:1 برنده خواهید شد.

H.Combination
ترکیب 

شرط مورد نظر خود را روی هر یک از 15 ترکیب جفت (دوتاس) قرار دهید. در این صورت با ضریب 5:1 برنده خواهید بود.

پس از بسته شدن زمان شرط بندی خانه های برجسته شده نشان داده می شود که همان خانه های ضریب تصادفی هستند.

Winning Numbers
اعداد برنده 

 

صفحه ی اعداد برنده شماره هایی که در دورهای اخیر برنده شده اند را نشان می دهد.

نتیجه ی دورهای تمام شده اخیر در سمت چپ صفحه نشان داده شدهمجموع سه تاس هر دور در بالای این لیست نشان داده شده و در زیر آن نتیجه ی هر یک از تاس ها در هر دور به صورت مجزا نشان
داده شده است.

واقعیت های جذاب در خصوص شرط بندی کدامند؟

Statistics
آمار 

در زیر اعداد برنده، نموداری وجود دارد که الگوهای نتایج به صورت Small (S), Big (B) and Triple (T) – کوچک، سه گانه، بزرگ را نشان میدهد.

هرقسمت نشان دهنده نتیجه یک دور گذشته استنتیجه اولین دور در گوشه بالا سمت چپ ثبت می شود.

ستون را از از بالا به پایین بخوانید، سپس از بالای ستون مجاور در سمت راست وبه سمت جلو شروع کنید.

این نمایش ممکن است در پیش بینی نتایج دورهای آینده به شما کمک کند.

بیشتر بخوانید کریگ لیست چیست؟

کازینو زنده سوپر سیکبو اوولوشن

در زیر نمودار می توانید آمار شرط بندی های کوچک ، بزرگ و سه گانه برای 50 دور گذشته را مشاهده کنید.

Payout
بازپرداخت

مبلغ برد شما به نوع شرط بندی بستگی دارد. مقداربرد بستگی به این دارد که آیا شرطی که قرار داده اید در خانه ای قرار دارد که ضریب تصادفی روی آن اعمال شده یا خیر.

در صورتی که ضریب تصادفی نداشته باشد مبلغ برد مطابق معمول در نظر گرفته میشود

برای اطلاع از بونس های سایت شرط بندی کانن بت به وب سایت ما سر بزنید.

شرط بازپرداخت
کوچک/بزرگ 1:1
فرد/زوج 1:1
دبل 1:8-87
تریپل 1:150-999
هر تریپل 1:30-87
مجموع 4 یا 17 1:50-499
مجموع 5 یا 16 1:20-249
مجموع 6 یا 15 1:15-87
مجموع 7 یا 14 1:12-29
مجموع 8 یا 13 1:8-24
مجموع 9 یا 12 1:6-49
مجموع 10 یا 11 1:6-24
ترکیبی 1:5-24
تکی تکی 1:1
دابل 1:2-19
تریپل 1:3-87

 

در صورت به وجود آمدن مورد فنی تمامی شرط ها و بازی ها کنسل می شود.

هر آنچه در مورد تخته نرد آنلاین پولی می خواهید بدانید.


Return to Player
برگشت به بازیکن

 
حداکثر درصد بازگشت به بازیکن به صورت تئوری (RTPبر اساس شرط های بزرگ/کوچک، زوج/فرد، 97.22 درصد است.
محدوده ی آر تی پی بین 95.02 – 97.22 درصد است.

place bets
گذاشتن شرط 

 

قسمت محدوده ی شرطبندی حداقل و حداکثر مبلغ شرط بندی را نشان می دهد که ممکن است بعضاً تغییر کندمحدودیت های شرط بندی را باز کنید تا محدودیت های فعلی خود را بررسی کنید.

برای شرکت در بازی ، شما باید موجودی کافی برای انتخاب شرط های خود داشته باشیدشما می توانید موجودی فعلی خود را بر روی صفحه نمایش خود ببینید.
چراغ های راهنمایی وضعیت جاریِ بازی در راندی که در آن قرار دارید به شما نشان می دهند رنگ سبز نشان دهنده ی این است

که می توانید شرط خود را بگذارید رنگ زرد نشان دهنده ی این است که زمان شرط بستن رو به تمام شدن است و رنگ قرمز نشان دهنده ی این است که زمان شرط بستن به اتمام رسیده است.

بیشتر بخوانید که قوانین شرط بندی در آلمان چگونه است.

 

نشانگر چیپ های بازی به شما این امکان را می دهند که مبلغ شرط بندی خود را انتخاب نماییدتنها چیپ هایی نمایان می شود که با موجودی فعلی شما قابل بازی باشند و موجودی شما را پوشش دهند.
کازینو زنده سوپر سیکبو اوولوشن

پس از انتخاب چیپ مورد نظر ، شرط خود را با انتخاب خانه ی مورد نظر در روی جدول قرار دهیدهر بار که خانه های جدول را انتخاب می کنید شرط شما بر اساس مبلغ چیپی که انتخاب کرده اید

و یا بر اساس حداکثر حد مجاز برای نوع شرط بندی که انتخاب کرده اید افزایش می یابدپس از انتخاب حداکثر شرط بندی، هیچ وجه اضافی برای آن شرط پذیرفته نخواهد شد و پیامی در بالای شرط شما ظاهر می شود تا به شما اطلاع دهد که حداکثر را شرط بندی کرده اید.

توجهلطفاً در حالی که زمان شرط بندی باقی مانده است مرورگر خود را کوچک یا هیچ صفحه ی دیگری را در مرورگر خود باز نکنید،

چنین اقداماتی ممکن است به عنوان ترک بازی تعبیر شود، و بنابراین شرطهای شما برای آن دور بازی خاص کاهش می یابد.

 

دکمه DOUBLE 2x – دو برابر کردن پس از قرار دادن شرط در دسترس می باشد. هر بار انتخاب این گزینه شرطهای شما را تا حداکثر مجاز دو برابر می کند.

توجه داشته باشید که برای دو برابر کردن کل شرط بندی های خود باید مانده حساب کافی داشته باشید.

 

دکمه REPEAT به شما امکان می دهد تمام شرط بندی ها را از دور بازی قبلی تکرار کنیداین دکمه فقط قبل از قرار دادن اولین چیپ در دسترس است.

 

دکمه “UNDO” آخرین شرطی را که قرار داده اید حذف می کند.

 

می توانید دکمه “UNDO را بارها و بارها کلیک کنید تا شرط ها را یکی یکی بر اساس ترتیب معکوس قرار دهیدبا نگه داشتن دکمه UNDO می توانید تمام شرط های خود را پاک کنید.

 

شاخص TOTAL BET مقدار کل شرط بندی های قرار داده شده در دور فعلی را نشان می دهد.

کازینو زنده سوپر سیکبو اوولوشن

 

بازی خودکار Autoplay

پس از شرط بندی ، “Autoplay” به شما امکان می دهد شرط های انتخابی خود را برای تعداد دورهایی که مایل هستید تکرار کنید.

برای شروع Autoplay ، شرط های خود را طبق معمول روی خانه های شرط بندی قرار دهید و سپس بر روی دکمه Autoplay کلیک کنید / روی آن ضربه بزنید.

سپس پنل Autoplay باز خواهد شد ، و از اینجا می توانید تعداد دورهای بازی را که می خواهید شرط شما در آن تکرار شود ، انتخاب کنیدسپس روی START کلیک کنید تا Autoplay فعال شود.

می توانید تعداد دورهای Autoplay باقی مانده را همانطور که در یک نشانگر روی دکمه Autoplay نمایش داده شده است ، ملاحظه کنید.

حدود Autoplay شما در پنل Autoplay نمایش داده می شود. (به عنوان مثالشرط کل 200 دلار  با x10 دور بازی خودکار انتخاب شده توسط شما در خانه ی شرط بندی قرار داده شده = حد مجاز Autoplay دو هزار دلار خواهد بود.)

دور های اتوماتیک بازی ادامه خواهد داشت تا زمانی که شما اتوپلی را متوقف کنید و یا تعداد دورهای اتوپلی را انتخاب نمایید.
دور بازی اتوماتیک شما تا زمانی که تعداد انتخاب های شما در مسابقات Autoplay کامل شود ، ادامه خواهد یافت ، یا شما با کلیک کردن بر روی STOP ، می توانید Autoplay را متوقف کنید.
می توانید به سادگی Autoplay را در هر زمان پایان دهید.

قرار دادن شرط های اضافی در خانه های شرط بندی یا دو برابر کردن شرط ها در هنگام اجرای Autoplay می تواند باعث توقف Autoplay شوددر این هنگام پیامی دریافت می کنید که به شما این امکان را میدهد بازی خودکار را با شرط های تغییر یافته خود ادامه دهید و یا Autoplay  را متوقف نمایید.

   گفتگو CHAT

شما می توانید با دیلر و بازیکنان دیگر گفتگو کنیدبرای اینکار پیام خود را در بخش CHAT وارد کنید و کلید ENTER  را از روی کیبورد فشار دهیدبرای بزرگ کردن و یا بستن پنجره ی گفتگو بر روی دکمه ی CHAT کلیک کنید.

همچنین می توانید پنجره گفتگو را بزرگ و کوچک ویا جابجا کنید.

شماره بازی 

هر دور بازی توسط یک شماره منحصر به فرد مشخص می شود.
این شماره برگرفته از زمان شروع راند مورد نظر استدر صورتی که مایلید از طریق پشتیبانی بازی خود را پیگیری کنید این شماره را ذخیره نمایید.

 

کازینو زنده سوپر سیکبو اوولوشن   صدا Sound 

دکمه صدا تمام صداهای مربوط به بازی را قطع و وصل میکنددقت داشته باشید که در صورت تغییر میز بازی، صدا به صورت خودکار وصل خواهد شد.

شما میتوانید تغییرات صدا را از طریق دکمه ی صدا واقع در منوی  SETTING   اعمال نمایید.

 

تاریخچه ی بازی GAME HISTORY 

این گزینه پنجره ای را باز می کند که در آن تمام راند هایی که شما در آن شرط بسته اید و همچنین نتیجه ی آنها را نشان می دهد.

شما می توانید بازی های گذشته ی خود را به شرح زیر مشاهده نمایید:

تاریخچه ی حساب کاربری ACCOUNT HISTORY – تمام تاریخچه ی بازی های شما را با لیستی از تاریخ ها، بازی ها، میزان شرط ها و بازپرداخت ها نشان می دهد

این لیست بر اساس تاریخ انجام شرط طبقه بندی شده و شرط های اخیر در صدر جدول هستند.

تاریخچه ی بازی GAME HISTORY  –  هرگاه از ستون GAME یک بازی مشخص را انتخاب کنید تاریخچه ی آن نشان بازی داده می شود.

 

 تنظیمات SETTINGS

این دکمه منویی از تنظیماتی که توسط کاربر قابل ویرایش هستند را باز می کندتنظیمات مورد نظر شما بلافاصله اعمال می شوند و در حساب کاربری شما ذخیره می گردند.

تنظیمات ذخیره شده به صورت اتوماتیک از هر طریقی وارد حساب خود شوید اعمال می شود.  شما می توانید تنظیمات عمومی بازی را از طریق دکمه ی SETTING تغییر دهید .

تنظیمات با برگه های مختلفی در منوی SETING طبقه بندی شده اند.

 

عمومی GENERAL

شما می توانید  گفتگوی بازیکنان دیگر را مخفی/نمایان(HIDE/UNHID)  کنید.

 

ویدیوVIDEO

کیفیت تصویر شما به صورت اتوماتیک تنظیم می شود، در عین حال شما می توانید کیفیت تصویر خود را برای یک ویدیو ی خاص تغییر دهید.

 

صدا SOUND

شما می توانید صدای دیلر و صدای بازی را از طریق دکمه های مربوطه قطع و وصل نمایید.

بر طرف کردن مشکلات ERROR HANDLING

اگر در بازی هر مشکلی از جمله سیستم شرط بندی یا روند بازی پیش آید، راند بازی موقتا متوقف می شود و دیلر با مدیر مربوطه پیگیری می نماید.

شما و دیگر بازیکنان از طریق چت یا پیامی بر روی صفحه در جریان خواهید گرفت که مورد در حال پیگیریستدر صورتی که مدیر مربوطه بلافاصله موفق به برطرف کردن مورد شود، راندِ بازی به صورت معمول پیگیری خواهد شد، و در صورتی که امکان برطرف شدن مورد در لحظه نباشد، بازی لغو و مبلغ شرط ها به بازیکنانی که در این بازی شرکت داشته اند باز خواهد گشت.

مقررات قطع ارتباط

در صورت قطع ارتباط شما با یک بازی هر شرط قرار داده شده معتبر و در غیاب شما بر روی میز شرط بندی باقی می ماندپس از برقراری تماس اینترنت شما می توانید نتیجه شرط خود را در بخش تاریخچه بازبینی نمایید.

بازی های بیشتر

دکمه ی لابی LOBBY در صورتیکه فعال باشد در هر زمان از بازی قابل استفاده است.

این گزینه به شما امکان می دهد تا در هر زمان به راحتی میز بازی خود را تغییر دهید و یا هر بازی زنده ی دیگری را انتخاب نمایید.

تا زمانی که میز مورد نظر را انتخاب نکرده اید از میز کنونی خود حذف نخواهید شدبه این ترتیب شما می توانید در حالی که بر روی میز خود بازی می کنید از طریق دکمه ی LOBBY بازی های دیگر را نیز مشاهده کنید.

کازینو زنده سوپر سیکبو اوولوشن

بازی های همزمان

اگر از هیجان بی وقفه لذت می برید  می توانید تا سقف چهار بازی مختلف را به صورت همزمان انجام دهید و همه ی این بازی ها را به صورت همزمان بر روی نمایشگر خود مشاهده نمایید.

هنگامی که دست کم به یک بازی متصل هستید، روی LOBBY  کلیک کنیددر قسمت لابی یا بازی، بر روی TABLE  مربوط به بازی مورد نظر خود کلیک نمایید تا به آن اضافه شویدبرخی از میز های بازی ممکن است برای گزینه ی “بازی همزمان ” قابل دسترس نباشند و در نتیجه گزینه ی TABLE  را در کنار آنها نبینید.

پس از اینکه به چند میز بازی متصل شدید، می توانید کل مرورگر خود را تغییر اندازه دهید، ولی قادر به تغییر اندازه ی تک تک بازی ها به صورت جداگانه نخواهید بود

شما میتوانید از هر کدام از بازی ها خارج شوید بدون اینکه بر سایر بازیهایتان ثاتیری داشته باشدبرای خروج از یک میز بازی دکمه ی X را کلیک کنید.

 

لطفا توجه داشته باشید:

در صورتیکه از یک دستگاهمرور دیگر به میزی که در حال حاظر به آن متصل هستید وارد شوید، در دستگاهمرورگر قبلی ازان به صورت خودکار خارج خواهید شد.

در صورتی که به جای کلیک کردن بر روی گزینه ی + TABLE، مستقیما بر روی یک میز بازی کلیک کنید ، در عوض اینکه میز مورد نظر را به بازی های خود اضافه کنید در واقع تنها به بازی مذکور متصل می شوید.

به شما پیشنهاد می کنیم در راستای شرط بندی دقیق و حساب شده، با در نظر گرفتن گنجایش صفحه ی نمایش خود تعداد بازی ها را جهت “چند تصویری” انتخاب کنید.

 

دکمه های میان بر SHORTCUT KEYS

این دکمه ها به شما کمک می کنند تا به سرعت عملیات مربوط به بازی را انجام دهید.

 

 

دکمه ها عملیات
کلید های شماره یک به بالا چیپ مورد نظر خود را از نشانگر چیپ ها انتخاب کنید. یک برای انتهای سمت چپ با کمترین ارزش و به همین ترتیب رو به بالا.
اسپیس یا کلید فاصله آخرین شرط شما را تکرار می کند. برای دوبرابر کردن شرط یکبار دیگر “اسپیس” را کلیک نمایید.
CTRL+Z(CMD+Z) آخرین شرط را لغو کنید.
DELETE  آخرین شرط را لغو کنید. دکمه ی DELETE  را سه ثانیه نگه دارید تا تمام شرط ها را لغو نمایید.
ESC در صورت در دسترس بودن، ESC به شرح زیر استفاده می شود:

  • خروج از حالت تمام صفحهFULL SCREEN
  • بستن پنجره های POP UP  از جمله HISTORY, SETTING, …
  • باز کردن لابی

ورود به بازی

Share.

اضافه کردن دیدگاه