Side Bet City یک بازی پوکر است که در آن می توانید روی دست 3 کارتی ، دست 5 کارتی یا دست 7 کارتی شرط بندی کنید یا اگر معتقدید که در هیچ یک از این دست ها برنده نخواهید شد، روی باخت همه موارد”  All Lose شرط بگذارید. هدف بازی این است که بهترین دست ممکن را در کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن در کانن بت بدست آورید.

مطمئن ترین شرط بندی ها کدامند؟

واقعیت های جذاب در خصوص شرط بندی کدامند؟

هدف بازی را در بالا شرح دادیم.

قوانین بازی

تعداد نامحدودی از بازیکنان می توانند همزمان در یک میز Side Bet City بازی کنند.

بازی با یک دست استاندارد 52 کارتی انجام می شودفقط یک بازی با یک دست کارت بازی انجام می شود و کارت ها پس از هر دور بازی بُر”می خورند.

برای انجام بازی شرط خود را روی هر یک از نقاط شرط بندی زیر قرار دهید:

 3 Hand Card ، 5 Hand Card ، 7 Hand Card All Lose

بیشتر بخوانید کریگ لیست چیست؟

کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

 

دیلر” در مجموع 7 کارت پخش” خواهد کرد. 3 کارت اول نتیجه دست 3 کارتی را تعیین می کنند، 5 کارت اول نتیجه دست 5 کارتی را تعیین می کنند
و دست 7 کارتی بر اساس 7 کارت انتخاب شده با بهترین 5 کارت از 7 کارت گرفته شده تعیین می شود.
اگر شرط خود را روی هر یک از این دست ها قرار داده و آن شرط برنده شود، پیام برنده به همراه برد شما ظاهر می شود.
اگر شرط خود را بر روی گزینه All Lose قرار داده باشید و هیچ یک گزینه های از 3، 5 یا 7 کارتی برنده نباشد، در شرط All Lose پیروز می شوید،

صرف نظر از اینکه شرطی را روی دست 3، 5 یا 7 کارت گذاشته باشید.

برای اطلاع از بونس های سایت شرط بندی کانن بت به وب سایت ما سر بزنید.

دست 3 کارتی 

دیلر” سه کارت اول را رو می کند و نتیجه دست 3 کارتی را نشان می دهد:

کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

اگر شرط خود را بر روی Three card Hand”  قرار داده باشید و برنده شوید، یک پیام برد ظاهر می شود.

هر آنچه در مورد تخته نرد آنلاین پولی می خواهید بدانید.

دست 5 کارتی 

دیلر” دو کارت بعدی را نشان می دهد و نتیجه دست 5 کارتی را فاش می کند:

  کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

اگر شرط خود را روی Five card Hand قرار داده باشید و برنده شوید، یک پیام برد ظاهر می شود.

کانن بت به عنوان بزرگترین سایت شرط بندی در خاورمیانه معرفی شد.

دست 7 کارتی 

دیلر” دو کارت آخر را پخش” خواهد کرد و نتیجه دست 7 کارتی را فاش می کند:

بیشتر بخوانید که قوانین شرط بندی در آلمان چگونه است.

کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

 اگر شرط خود را روی Seven card Hand قرار داده باشید و برنده شوید، یک پیام برد ظاهر می شود.

باخت همه موارد  All Lose

اگر شرط خود را در قسمت شرط بندی All Lose قرار داده اید و هیچکدام از 3 کارت ، 5 Card یا 7 Card Hands برنده نشده اید، شما برنده می شوید،
حتی اگر شرط بندی را روی 3 Card Hand ، 5 Card Hand یا 7 قرار نداده باشید.

کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

دست های برنده 

کارتهای انفرادی به ترتیب نزولی امتیاز بندی می شوندآس (بالا یا پایین) ، شاه ، بی بی ، سرباز ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 و 2.

آس می تواند بالاترین ارزش را در استریت: A ، K ، Q ، J ، 10  یا کمترین ارزش را در استریت 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، A داشته باشد.

شما می توانید از دیدن بهترین کازینوی آنلاین در وب سایت شرط بندی کانن بت لذت ببرید.

دست های ممکن به ترتیب از بالاترین پرداخت تا کمترین میزان:

دستهای برنده برای دست 3 کارتی:

رویال فلاش یک آس ، شاه و بی بی از یک خال.

استریت فلاش Straight Flush دستی است شامل سه کارت متوالی و از خال یکسان ، به عنوان مثالشاه ، بی بی ، سرباز خشت

سه تایی Three of a kind، دستی است شامل سه کارت با یک ارزشبه عنوان مثال، سه شاه.

کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

استریت Straight دستی است شامل سه کارت متوالی حداقل با دو خال مختلف، به عنوان مثال نه، هشت، هفت با دو یا چند خال.

فلاش Flush دستی است که در آن سه کارت از یک خال یکسان هستند، اما نه به صورت متوالی، به عنوان مثال سه کارت گشنیز.

هر نوع جفت Any Pair دستی است شامل دو کارت با یک ارزش (به عنوان مثال دو شاه)، به علاوه یک کارت که با همان ارزش نیست.

جهت شروع پیشبینی از بهترین کانال  پیشبینی های vip شده فوتبال ثبت نام نمایید.

دست برنده 5 کارت و دست 7 کارتی:

کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

رویال فلاش Royal Flush یک استریت فلاش است شامل یک آس، شاه ، بی بی، سرباز و 10 از یک خال.

استریت فلاش Straight flush دستی است شامل پنج کارت متوالی با خال یکسان ، به عنوان مثالنه، هشت، هفت، شش و پنج دل”.

چهار تایی Four of a kind دستی است شامل هر چهار کارت با یک امتیاز و  یک کارت دیگربه عنوان مثال، چهار آس.

 

فول هاوس Full House دستی است شامل سه کارت با یک امتیاز و دو کارت با امتیاز دیگر ، به عنوان مثال سه شاه و دو پنج.

 

فلاش Flush دستی است که در آن پنج کارت با یک خال یکسان هستند، اما نه به صورت متوالی، به عنوان مثال پنج کارت خشت.

کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

استریت Straight دستی است شامل پنج کارت با امتیاز متوالی حداقل با دو خال مختلف، به عنوان مثال نه، هشت، هفت، شش و پنج از دو یا چند خال.

 

سه تایی Three of a Kind، دستی است شامل سه کارت با یک امتیازبه عنوان مثال،  هنگامی که سه شاه در دست خود داشته باشید

کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

دو جفت Tow pair,  یک دست است که شامل دو جفت و یک کارت دلخواهبه عنوان مثال ، هنگامی که دو شاه و دو آس در دست خود داشته باشید، است.

کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

جفت سرباز – آس Pair JJ-AA (فقط دست 5 کارتیدستی است شامل یک جفت سرباز، یک جفت بی بی، یک جفت شاه یا یک جفت آس.

بازپرداخت در کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن 

دست برنده دست 3 کارتی دست کارتی دست کارتی
رویال فلاش 1:100 1:1000 1:500
فلش مستقیم 1:40 1:250 1:100
چهارتایی 1:100 1:50
فول هاوس 1:50 1:7
فلاش 1:4 1:40 1:5
استریت 1:5 1:25 1:4
سه تایی 1:35 1:7 1:3
دو جفت 1:4
جفت JJ-AA 1:1
هر نوع جفت 1:1

بازگشت به بازیکن

درصد بازگشتی به بازیکن در حالت بهینه:

    دست 3 کارتی – 96.69٪

    دست 5 کارتی – 95.21٪

    دست 7 کارتی – 94.34٪

    All Lose – 96.29٪

place bets
گذاشتن شرط در کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

 

کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

 

قسمت محدوده ی شرط بندی حداقل و حداکثر مبلغ شرط بندی را نشان می دهد که ممکن است گاها تغییر کندمحدودیت های شرط بندی را باز کنید تا محدودیت های فعلی خود را بررسی کنید.

برای شرکت در بازی ، شما باید موجودی کافی برای انتخاب شرط های خود داشته باشیدشما می توانید موجودی فعلی خود را بر روی صفحه نمایش خود را ببینید.

چراغ های راهنمایی وضعیت جاریِ بازی در راندی که در آن قرار دارید به شما نشان می دهند رنگ سبز نشان دهنده ی این است

که می توانید شرط خود را بگذارید رنگ زرد نشان دهنده ی این است که زمان شرط بستن رو به تمام شدن است و رنگ قرمز نشان دهنده ی این است که زمان شرط بستن به اتمام رسیده است.

 

 

نشانگر چیپ های بازی به شما این امکان را می دهند که مبلغ شرط بندی خود را انتخاب نماییدتنها چیپ هایی نمایان می شود که با موجودی فعلی شما قابل بازی باشند و موجودی شما را پوشش دهند.

 

کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

پس از انتخاب چیپ مورد نظر ، شرط خود را با انتخاب خانه ی مورد نظر در روی جدول قرار دهیدهر بار که خانه های جدول را انتخاب می کنید شرط شما بر اساس مبلغ چیپی که انتخاب کرده اید

و یا بر اساس حداکثر حد مجاز برای نوع شرط بندی که انتخاب کرده اید افزایش می یابدپس از انتخاب حداکثر شرط بندی، هیچ وجه اضافی برای آن شرط پذیرفته نخواهد شد و پیامی در بالای شرط شما ظاهر می شود تا به شما اطلاع دهد که حداکثر را شرط بندی کرده اید.

 

توجهلطفاً در حالی که زمان شرط بندی باقی مانده است مرورگر خود را کوچک یا هیچ صفحه ی دیگری را در مرورگر خود باز نکنید،

چنین اقداماتی ممکن است به عنوان ترک بازی تعبیر شود، و بنابراین شرطهای شما برای آن دور بازی خاص کاهش می یابد.

 

 

دکمه DOUBLE 2x – دو برابر کردن پس از قرار دادن شرط در دسترس می باشد. هر بار انتخاب این گزینه شرطهای شما را تا حداکثر مجاز دو برابر می کند.

توجه داشته باشید که برای دو برابر کردن کل شرط بندی های خود باید مانده حساب کافی داشته باشید.

کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

 

 

دکمه REPEAT به شما امکان می دهد تمام شرط بندی ها را از دور بازی قبلی تکرار کنیداین دکمه فقط قبل از قرار دادن اولین چیپ در دسترس است.

 

 

دکمه “UNDO” آخرین شرطی را که قرار داده اید حذف می کند.

می توانید دکمه “UNDO را بارها و بارها کلیک کنید تا شرط ها را یکی یکی بر اساس ترتیب معکوس قرار دهیدبا نگه داشتن دکمه UNDO می توانید تمام شرط های خود را پاک کنید.

 

شاخص TOTAL BET مقدار کل شرط بندی های قرار داده شده در دور فعلی را نشان می دهد.

کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

 

بازی خودکار Autoplay

پس از شرط بندی ، “Autoplay” به شما امکان می دهد شرط های انتخابی خود را برای تعداد دورهایی که مایل هستید تکرار کنید.

برای شروع Autoplay ، شرط های خود را طبق معمول روی خانه های شرط بندی قرار دهید و سپس بر روی دکمه Autoplay کلیک کنید / روی آن ضربه بزنید.

سپس پنل Autoplay باز خواهد شد ، و از اینجا می توانید تعداد دورهای بازی را که می خواهید شرط شما در آن تکرار شود ، انتخاب کنیدسپس روی START کلیک کنید تا روی Autoplay بزنید.

کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

می توانید تعداد دورهای Autoplay باقی مانده را همانطور که در یک نشانگر روی دکمه Autoplay نمایش داده شده است ، ملاحظه کنید.

حدود Autoplay شما در پنل Autoplay نمایش داده می شود. (به عنوان مثالشرط کل 200 دلار  با x10 دور بازی خودکار انتخاب شده توسط شما در خانه ی شرط بندی قرار داده شده = حد مجاز Autoplay دو هزار دلار خواهد بود.)

دور های اتوماتیک بازی ادامه خواهد داشت تا زمانی که شما اتوپلی را متوقف کنید و یا تعداد دورهای اتوپلی را انتخاب نمایید.
دور بازی اتوماتیک شما تا زمانی که تعداد انتخاب های شما در مسابقات Autoplay کامل شود ، ادامه خواهد یافت ، یا شما با کلیک کردن بر روی STOP ، می توانید Autoplay را متوقف کنید.
می توانید به سادگی Autoplay را در هر زمان پایان دهید.

قرار دادن شرط های اضافی در خانه های شرط بندی یا دو برابر کردن شرط ها در هنگام اجرای Autoplay می تواند باعث توقف Autoplay شوددر این هنگام پیامی دریافت می کنید که به شما این امکان را میدهد بازی خودکار را با شرط های تغییر یافته خود ادامه دهید و یا اوتو پلی را متوقف نمایید.

   گفتگو CHAT

شما می توانید با دیلر و بازیکنان دیگر گفتگو کنیدبرای اینکار پیام خود را در بخش CHAT وارد کنید و کلید ENTER  را از روی کیبورد فشار دهیدبرای بزرگ کردن و یا بستن پنجره ی گفتگو بر روی دکمه ی CHAT کلیک کنید.

همچنین می توانید پنجره گفتگو را بزرگ و کوچک ویا جابجا کنید.

شماره بازی در کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

هر دور بازی توسط یک شماره منحصر به فرد مشخص می شود.
این شماره برگرفته از زمان شروع راند مورد نظر استدر صورتی که مایلید از طریق پشتیبانی بازی خود را پیگیری کنید این شماره را ذخیره نمایید.

 

کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن   صدا Sound 

دکمه صدا تمام صداهای مربوط به بازی را قطع و وصل میکنددقت داشته باشید که در صورت تغییر میز بازی، صدا به صورت خودکار وصل خواهد شد.

شما میتوانید تغییرات صدا را از طریق دکمه ی صدا واقع در منوی  SETTING   اعمال نمایید.

 

تاریخچه ی بازی GAME HISTORY 

این گزینه پنجره ای را باز می کند که در آن تمام راند هایی که شما در آن شرط بسته اید و همچنین نتیجه ی آنها را نشان می دهد.

شما می توانید بازی های گذشته ی خود را به شرح زیر مشاهده نمایید:

تاریخچه ی حساب کاربری ACCOUNT HISTORY – تمام تاریخچه ی بازی های شما را با لیستی از تاریخ ها، بازی ها، میزان شرط ها و بازپرداخت ها نشان می دهد

این لیست بر اساس تاریخ انجام شرط طبقه بندی شده و شرط های اخیر در صدر جدول هستند.

تاریخچه ی بازی GAME HISTORY  –  هرگاه از ستون GAME یک بازی مشخص را انتخاب کنید تاریخچه ی آن نشان بازی داده می شود.

 

 تنظیمات SETTINGS

این دکمه منویی از تنظیماتی که توسط کاربر قابل ویرایش هستند را باز می کندتنظیمات مورد نظر شما بلافاصله اعمال می شوند و در حساب کاربری شما ذخیره می گردند.

تنظیمات ذخیره شده به صورت اتوماتیک از هر طریقی وارد حساب خود شوید اعمال می شود.  شما می توانید تنظیمات عمومی بازی را از طریق دکمه ی SETTING تغییر دهید .

تنظیمات با برگه های مختلفی در منوی SETING طبقه بندی شده اند.

 

عمومی GENERAL

شما می توانید  گفتگوی بازیکنان دیگر را مخفی/نمایان(HIDE/UNHID)  کنید.

 

ویدیوVIDEO

کیفیت تصویر شما به صورت اتوماتیک تنظیم می شود، در عین حال شما می توانید کیفیت تصویر خود را برای یک ویدیو ی خاص تغییر دهید.

 

صدا SOUND

شما می توانید صدای دیلر و صدای بازی را از طریق دکمه های مربوطه قطع و وصل نمایید.

بر طرف کردن مشکلات ERROR HANDLING

اگر در بازی هر مشکلی از جمله سیستم شرط بندی یا روند بازی پیش آید، راند بازی موقتا متوقف می شود و دیلر با مدیر مربوطه پیگیری می نماید.

شما و دیگر بازیکنان از طریق چت یا پیامی بر روی صفحه در جریان خواهید گرفت که مورد در حال پیگیریستدر صورتی که مدیر مربوطه بلافاصله موفق به برطرف کردن مورد شود، راندِ بازی به صورت معمول پیگیری خواهد شد، و در صورتی که امکان برطرف شدن مورد در لحظه نباشد، بازی لغو و مبلغ شرط ها به بازیکنانی که در این بازی شرکت داشته اند باز خواهد گشت.

مقررات قطع ارتباط

در صورت قطع ارتباط شما با یک بازی هر شرط قرار داده شده معتبر و در غیاب شما بر روی میز شرط بندی باقی می ماندپس از برقراری تماس اینترنت شما می توانید نتیجه شرط خود را در بخش تاریخچه بازبینی نمایید.

بازی های بیشتر در کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

دکمه ی لابی LOBBY در صورتیکه فعال باشد در هر زمان از بازی قابل استفاده است.

این گزینه به شما امکان می دهد تا در هر زمان به راحتی میز بازی خود را تغییر دهید و یا هر بازی زنده ی دیگری را انتخاب نمایید.

تا زمانی که میز مورد نظر را انتخاب نکرده اید از میز کنونی خود حذف نخواهید شدبه این ترتیب شما می توانید در حالی که بر روی میز خود بازی می کنید از طریق دکمه ی LOBBY بازی های دیگر را نیز مشاهده کنید.

بازی های همزمان در کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن

اگر از هیجان بی وقفه لذت می برید  می توانید تا سقف چهار بازی مختلف را به صورت همزمان انجام دهید و همه ی این بازی ها را به صورت همزمان بر روی نمایشگر خود مشاهده نمایید.

هنگامی که دست کم به یک بازی متصل هستید، روی LOBBY  کلیک کنیددر قسمت لابی یا بازی، بر روی TABLE  مربوط به بازی مورد نظر خود کلیک نمایید تا به آن اضافه شویدبرخی از میز های بازی ممکن است برای گزینه ی “بازی همزمان ” قابل دسترس نباشند و در نتیجه گزینه ی TABLE  را در کنار آنها نبینید.

پس از اینکه به چند میز بازی متصل شدید، می توانید کل مرورگر خود را تغییر اندازه دهید، ولی قادر به تغییر اندازه ی تک تک بازی ها به صورت جداگانه نخواهید بود

شما میتوانید از هر کدام از بازی ها خارج شوید بدون اینکه بر سایر بازیهایتان ثاتیری داشته باشدبرای خروج از یک میز بازی دکمه ی X را کلیک کنید.

 

لطفا در کازینو زنده ساید بت سیتی اوولوشن توجه داشته باشید:

در صورتیکه از یک دستگاهمرور دیگر به میزی که در حال حاظر به آن متصل هستید وارد شوید، در دستگاهمرورگر قبلی ازان به صورت خودکار خارج خواهید شد.

در صورتی که به جای کلیک کردن بر روی گزینه ی + TABLE، مستقیما بر روی یک میز بازی کلیک کنید ، در عوض اینکه میز مورد نظر را به بازی های خود اضافه کنید در واقع تنها به بازی مذکور متصل می شوید.

به شما پیشنهاد می کنیم در راستای شرط بندی دقیق و حساب شده، با در نظر گرفتن گنجایش صفحه ی نمایش خود تعداد بازی ها را جهت “چند تصویری” انتخاب کنید.

 

دکمه های میان بر SHORTCUT KEYS

این دکمه ها به شما کمک می کنند تا به سرعت عملیات مربوط به بازی را انجام دهید.

 

دکمه ها عملیات
کلید های شماره یک به بالا چیپ مورد نظر خود را از نشانگر چیپ ها انتخاب کنید. یک برای انتهای سمت چپ با کمترین ارزش و به همین ترتیب رو به بالا.
اسپیس یا کلید فاصله آخرین شرط شما را تکرار می کند. برای دوبرابر کردن شرط یکبار دیگر “اسپیس” را کلیک نمایید.
CTRL+Z(CMD+Z) آخرین شرط را لغو کنید.
DELETE  آخرین شرط را لغو کنید. دکمه ی DELETE  را سه ثانیه نگه دارید تا تمام شرط ها را لغو نمایید.
ESC در صورت در دسترس بودن، ESC به شرح زیر استفاده می شود:

  • خروج از حالت تمام صفحهFULL SCREEN
  • بستن پنجره های POP UP  از جمله HISTORY, SETTING, …
  • باز کردن لابی

ورود به بازی

Share.

اضافه کردن دیدگاه