بازی کازینویی هولدِم نمونه ای از بازی تگزاس هولدِم پوکر است. تفاوت بازی کازینویی هولدِم پوکر با بازی تگزاس هولدِم پوکر در این است که در این بازی به جای بازی مقابل بازیکنان در برابر  میزبان بازی می کنید. در ادامه مقاله به بررسی کازینو زنده اوولوشن هولدِم پوکر می پردازیم.

واقعیت های جذاب در خصوص شرط بندی کدامند؟

جهت اطلاع از بهترین سایت شرط بندی جهان ثبت نام کنید.

قوانین بازی در کازینو زنده اوولوشن هولدِم پوکر

هدف از بازی کازینویی هولدِم پوکر این است که در مقابل دیلر DEALER  برنده باشید به این صورت که بهترین دستِ پنج کارتی ممکن را در اختیار داشته باشید که از دو کارت که در دست دارید و پنج کارت مشترک روی میز تشکیل می شوند.

تعداد نامحدودی از بازیکنان می توانند به صورت همزمان در یک میز هولدم شریک باشند. هر بازیکن تنها نمی تواند یک صندلی را بر روی میز در اختیار داشته باشد.

کازینوی هولدِم پوکر با یک دست ورق استاندارد متشکل از 52 کارت (از جمله جوکر ها) بازی می شود. تنها یک بازی با یک دست کارت انجام می شود و کارت ها بعد از هر دست بازی دوباره بُر می خورند.

برای بازی کردن شما باید شرط خود را روی “شرط اولیه” ANTE BET   بگذارید. برای هیجان بیشتر می توانید یک شرط بونوس نیز قرار دهید و در صورتی که در پنج کارت اولیه یک پِر (جفت) آس و یا بالاتر بیاید بونوس شما برنده است.

دیلر دو کارت به شما می دهد که می توانید مشاهده نمایید و دو کارت برای خود که قابل رویت نیستند. سپس سه کارت مشترک  در وسط میز به صورت نمایان پخش می شود. کارت های مشترک برای استفاده شما و دیلر جهت ایجاد دستِ مورد نظر می باشد.

شما باید تصمیم بگیرید که کال CALL یا فولد FOLD کنید.برای ادامه بازی با قرار دادن شرط مساوی با شرط روی میز (و در واقع دوبرابر شدن شرط اولیه ) “کال” کنید. برای پاین دادن به این دست از بازی گزینه ی “فولد” را انتخاب کنید.

پس از این که تصمیم خود را گرفتید، “دیلر” دو کارت دیگر بر روی میز و در ادامه ی کارت های مشترک پخش می کند. ( که تِرن TURN و ریوِر RIVER نامیده می شوند.) همچنین دیلر دو کارت خود را نیز بر می گرداند و قابل رویت می کند.

برای یافتن برنده، بهترین دست های موجود برای شما و دیلر از بین هفت کارت در دسترس شکل می گیرند و مقایسه می شوند.

بیشتر بخوانید کریگ لیست چیست؟

شرط های کناری SIDE BETS

شرط بونوس  BONUS BETS

پس از این که یک “چیپ” در قسمت ANTE قرار داده شد، یک فلش چشمک زن به شما نشان می دهد که می توانید شرط بونوس خود را قرار دهید. شرط بونوس را با همان روش شرط ANTE قرار دهید.

گزینه ی شرط بونوس تنها در دست اول از پنج کارت ارزش گذاری می شود. اگر شما جفت آس یا بهتر از آن در دست دارید، برنده خواهید شد و با توجه به میز شرط بونوس برد شما در نظر گرفته خواهد شد.

برای اطلاع از بونس های سایت شرط بندی کانن بت به وب سایت ما سر بزنید.

کازینو زنده اوولوشن هولدِم پوکر

دست های برنده WINING HANDS

کارت ها به صورت کاهشی ارزش گذاری می شوند:

تک(بالا یا پایین) ، شاه ، بی بی، سرباز، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3 ، 2

تک می تواند بالاترین کارت در یک استرِیت STRAIGHT  “تک، شاه ، بی بی، سرباز، 10 ” و یا پایین ترین کارت در استرِیت STRAIGHT ” 5، 4، 3 ، 2 ، 1 ” باشد.

دست های برنده ی ممکن از بیشترین تا کمترین بازپرداخت:

کازینو زنده اوولوشن هولدِم پوکر

رویال فلاش یک استرِیت فلاش است که شامل “تک، شاه ، بی بی، سرباز، 10 ” همگی با یک “خال”

محبوب ترین ورزش های شرط بندی کدام است؟

استرِیت فلاش دستی است شامل پنج کارت پشت سر هم، به صورتی که همگی از یک خال باشند. برای مثال: 9، 8، 7، 6، 5 “دل”

“کاره” FOUR OF A KIND دستی است شامل چهار کارت با یک شماره، و یک کارت دیگر. برای مثال: چهار “تک”. “کاره” با ارزش کارت بیشتر برنده است.

فول هاوس FULL HOUSE دستی است شامل سه کارت با یک شماره، و دو کارت با شماره ای دیگر. برای مثال: سه “شاه” و دو “6” . “فول هاوس” با ارزش سه کارت بیشتر برنده است.

فلاش FLUSH   دستی است شامل پنج کارت با یک خال، بدون داشتن ترتیبی خواص. برای مثال: همه ی کارت ها خاج (گشنیز) هستند. دو فلاش با بالاترین کارت شان مقایسه می شوند، در صورتی که بالاترین کارت یک شماره باشد، کارت های بعدی مقایسه می شود و به همین ترتیب تا برنده مشخص شود.

کازینو زنده اوولوشن هولدِم پوکر

استرِیت STRAIGHT دستی است شامل پنج کارت با شماره ی پشت سر هم، به صورتی که دست کم از دو خال باشند. برای مثال: 9، 8، 7، 6، 5  از دو خال مختلف یا بیشتر. دو استرِیت با بالاترین کارت شان مقایسه می شوند، در صورتی که بالاترین کارت یک شماره باشد، از آنجایی که خال کارت ها اهمیتی ندارد، ازرش یکسانی دارند.

با کانن بت به عنوان یکی از قوی ترین و بهترین سایت های بت همراه باشید.

سه تایی THREE OF A KIND دستی است شامل سه کارت با شماره ی یکسان،و دو کارت با شماره های دیگر و غیر همسان با هم. برای مثال سه شاه، 9 و 7. دو “سه تایی” با ارزش کارت شان مقایسه می شوند، در صورتی که سه تایی ها هم ارزش باشند، دو کارت دیگر با هم مقایسه و برنده مشخص می شود.

دو پِر  TWO PAIRSدستی است شامل دو کارت با شماره ی یکسان،  و  دو کارت دیگر با شماره های  همسان ولی متفاوت با جفت دیگر، به اضافه ی یک کارت دیگر که با هیچکدام از کارت ها شماره ی یکی ندارد. برای مثال دو آس، دو شاه و یک 7. دو “دو پِر” با ارزش کارت شان مقایسه می شوند، در صورتی که جفت بالاتر هم ارزش باشند، دو جفت دیگر با هم مقایسه و در صورت برابر بودن آنها کارت آخر برنده را مشخص می کند.

پِر  PAIRدستی است شامل دو کارت با شماره ی یکسان  مثلا دو شاه، و سه کارت دیگر با شماره های  غیر همسان با هم و متفاوت با جفت دیگر.  “پر”  کم ارزش ترین موردی ست که با آن به شما باز پرداخت می شود.دو ” پِر” با ارزش کارت شان مقایسه می شوند، در صورتی که جفت بالاتر هم ارزش باشند، دو جفت دیگر با هم مقایسه و در صورت برابر بودن آنها کارت آخر برنده را مشخص می کند.

کازینو زنده اوولوشن هولدِم پوکر

های کارت یا کارت بالا HIGH CARD دستی است شامل پنج کارت که در هیچ کدام از شرایط بالا نمی گنجند. در نتیجه تنها راه مشخص شدن برنده بالاترین کارت در دست می باشد.

کانن بت را به عنوان بهترین سایت های شرط بندی انفجار تجربه کنید.

خروجی های بازی و بازپرداخت ها در کازینو زنده اوولوشن هولدِم پوکر

نتایج بازی با بررسی دست بازیکن و دیلر با در نظر گرفتن دو کارت در دست و کارت های مشترک انجام می شود.

* برای واجد شرایط شدن دست بازی، دیلر حداقل باید یک “پِر” چهار داشته باشد.

جدول خروجی های بازی

راه آسان جهت مشاهده خروجی ها، برد باخت یا مساوی.

هر آنچه در مورد تخته نرد آنلاین پولی می خواهید بدانید.

نتیجه

آنته Ante

کالCall

دیلر واجد شرایط نیست و شما برنده اید

برنده*

برگشت

دیلر واجد شرایط نیست و شما بازنده اید

برگشت

بازنده

دیلر واجد شرایط هست و شما برنده اید

برنده*

1:1

دیلر واجد شرایط هست و شما بازنده اید

بازنده

بازنده

دیلر واجد شرایط هست و شما مساوی می کنید

برگشت

برگشت

بازیکن فولد می کند

بازنده

بازنده

*شرط های آنته Ante بر اساس جدول زیر بازپرداخت می شوند.

پدست

بازپرداخت

رویال فلاش

100:1

استریت فلاش

20:1

کاره

10:1

فول هاوس

3:1

فلاش

2:1

استرِیت

1:1

سه تایی

1:1

دو پِر

1:1

پِر یا کمتر

1:1

بونوس BONUS

دست

بازپرداخت

رویال فلاش

100:1

استریت فلاش

50:1

کاره

40:1

فول هاوس

30:1

فلاش

20:1

استرِیت

7:1

سه تایی

7:1

دو پِر

7:1

پِر یا کمتر

7:1

بازپرداخت شرط کال 1:1 است.

خرابی یا ایراد سیستم بازی ها و پرداخت ها را لغو می کند.

بازگشت به بازیکن RETURN TO PLAYER

در تئوری درصد بهینه ی بازگشت به بازیکن برای آنته Ante  97.84 % و برای شرط بونوس 93.74% می باشد.

شرط گذاری PLACE BETS

پنل BET LIMITS  محدوده ی بالا وپایین (MAX& MIN)   مجاز شرط بندی در هر میز شرط بندی را نشان می دهد.

به عنوان مثال در این عکس ۲.۵ تا ۱۲۵۰ MYR است.

کازینو زنده اوولوشن هولدِم پوکر

برای شرکت در بازی شما باید حداقل موجودی مجاز را در حساب خود داشته باشید تا بتوانید شرط های خود را پوشش دهید. شما می توانید موجودی خود را در قسمت BALANCE مشاهده نمایید.

“چراغ های راهنمایی” وضعیت جاریِ بازی در راندی که در آن قرار دارید به شما نشان می دهند، چراغ سبز نشانگر این است که می توانید شرط خود را قرار دهید، چراغ زرد یاداوری میکند که زمان شرط بندی درین راند رو به پایان است ، چراغ قرمز نشان دهنده اتمام زمان شرط بندی در این راند از بازیست.

نشانگر چیپ ها CHIP DISPLAY   به شما این امکان را می دهد تا ارزش چیپی که می خواهید با آن شرط ببندید را انتخاب کنید.  تنها چیپ های ” معیار” ی که با موجودی شما پوشش داده می شوند برایتان فعال خواهند بود.

بیشتر بخوانید که قوانین شرط بندی در آلمان چگونه است.

کازینو زنده اوولوشن هولدِم پوکر

زمانی که چیپ مورد نظر را انتخاب کردید، برای قرار دادن شرط به سادگی بر روی آنته Ante  و یا در صورت در دسترس بودن شرط کناری  Side bet در میز شرط بندی کلیک نمایید. هر بار که روی نقطه ی شرط بندی کلیک می کنید میزان شرط شما در نقطه مذکور به اندازه ارزش چیپی که انتخاب کرده اید تا سقف محدوده مجاز برای آن نوع شرط بالا می رود. وقتی که شما بالاترین حد شرط بندی (MAX) را قرار دادید، موجودی تکمیلی برای آن شرط مورد قبول نخواهند بود، همچنین بالای شرط شما جهت یادآوری این نکته که شما MAXIMUM  شرط را قرار داده اید پیامی نمایان می شود.

آیا شرط بندی آنلاین قانونی است؟

نکته: لطفا در زمانی که شرط گذاری در جریان است مرورگر خود را پایین نیاورید و یا برگه ی (TAB)  جدیدی باز نکنید زیراچنین عملی به منزله ترک بازی تلقی می شود و در نتیجه شرط های شما برای این راند از بازی در نظر گرفته نمی شود.

دکمه دبل DOUBLE پس از اینکه شرط خود را قرار دادید در دسترس قرار می گیرد. هر کلیک بر روی این دکمه تمام شرط های شما را تا سقف محدوده دو برابر می کند. توجه داشته باشید که برای دبل کردن شرط ها باید در حساب خود حداقل موجودی مجاز را داشته باشید.

دکمه تکرار REPEAT به شما این امکان را می دهد تا تمام شرط های راند قبلی خود را تکرار نمایید. این گزینه تنها قبل از این که اولین چیپ قرار داده شود قابل دسترس است.

دکمه ی انصراف UNDO آخرین شرطی که قرار داده اید را حذف می کند.

شما میتوانید به صورت متوالی دکمه ی UNDO را کلیک نمایید، در این حالت شرط های شما یکی بعد از دیگری از آخر به اول حذف می شوند. توجه داشته باشید که تنها در زمان قانونی شرط گذاری می توانید ازین گزینه استفاده کنید. (چراغ سبز یا زرد)

نمایشگر “تمام شرط ها” TOTAL BET    همه ی شرط های قرار داده شده در راند جاری را نشان می دهد.

تصمیم بگیرید Make a Decision

پس از پخش کارت ها، دست شما و گزینه ” تصمیم بگیرید ” نمایش داده خواهند شد.

کازینو زنده اوولوشن هولدِم پوکر

شما باید تصمیم بگیرید که کال کنید و به بازی در این دست ادامه دهید و یا فولد کنید و شرط های قرار داده شده را تسلیم نمایید.

————————————————-

با کلیک کردن دکمه ی کال Call به بازی و قرار دادن شرط هاادامه خواهید داد . شرط کال به صورت خودکار در محل مربوطه قرار می گیرد.

با کلیک کردن دکمه ی فولد Fold  تمام شرط های قرار داده شده را خواهید باخت. شما همچنان می توانید باقی بازی را تماشا کنید ولی در آن شرکت نمی کنید. شما باید صبر کنید تا این دور از بازی به پایان رسد  سپس قادر به شرکت در بازی خواهید بود.

در صورتیکه زمان تصمیم گیری به پایان برسد و شما هنوز تصمیم برای کال یا فولد نگرفته باشید، دست شما به صورت خودکار فولد می شود و شرط های خود را خواهید باخت. در این حالت نشانگر شرط بندی پیام “فولد-خودکار” AUTO FOLDED  را نشان خواهد داد.

گفتگو CHAT

شما می توانید با دیلر و بازیکنان دیگر گفتگو کنید. برای اینکار پیام خود را در بخش CHAT وارد کنید و کلید ENTER  را از روی کیبورد فشار دهید. برای بزرگ کردن و یا بستن پنجره ی گفتگو بر روی دکمه ی CHAT کلیک کنید.

همچنین می توانید پنجره گفتگو را بزرگ و کوچک و جابجا کنید.

شماره بازی GAME NUMBER

هر راند از بازی با شماره  منحصر به فردی مشخص می شود.

این شماره برگرفته از زمان شروع راند مورد نظر است. در صورتی که مایلید از طریق پشتیبانی بازی خود را پیگیری کنید این شماره را ذخیره نمایید.

صدا SOUND

دکمه صدا تمام صداهای مربوط به بازی را قطع و وصل میکند. دقت داشته باشید که در صورت تغییر میز بازی، صدا به صورت خودکار وصل خواهد شد.

شما می توانید تغییرات صدا را از طریق دکمه ی صدا واقع در منویSETTING   اعمال نمایید.

تاریخچه ی بازی GAME HISTORY

این گزینه پنجره ای را باز می کند که در آن تمام راند هایی که شما در آن شرط بسته اید و همچنین نتیجه ی آنها را نشان می دهد.

شما می توانید بازی های گذشته ی خود را به شرح زیر مشاهده نمایید:

  • تاریخچه ی حساب کاربری ACCOUNT HISTORY – تمام تاریخچه ی بازی های شما را با لیستی از تاریخ ها، بازی ها، میزان شرط ها و بازپرداخت ها نشان می دهد. این لیست بر اساس تاریخ انجام شرط طبقه بندی شده و شرط های اخیر در صدر جدول هستند.
  • تاریخچه ی بازی GAME HISTORY  –  هرگاه از ستون GAME یک بازی مشخص را انتخاب کنید تاریخچه ی آن نشان بازی داده می شود.

تنظیمات SETTINGS

این دکمه منویی از تنظیماتی که توسط کاربر قابل ویرایش هستند را باز می کند. تنظیمات مورد نظر شما بلافاصله اعمال می شوند و در حساب کاربری شما ذخیره می گردند. تنظیمات ذخیره شده به صورت اتوماتیک از هر طریقی وارد حساب خود شوید اعمال می شود.  شما می توانید تنظیمات عمومی بازی را از طریق دکمه ی SETTING تغییر دهید .

تنظیمات با برگه های مختلفی در منوی SETING طبقه بندی شده اند.

مطمئن ترین شرط بندی ها کدامند؟

عمومی GENERAL

  • شما می توانید  گفتگوی بازیکنان دیگر را مخفی/نمایان(HIDE/UNHID)  کنید.

ویدیوVIDEO

کیفیت تصویر شما به صورت اتوماتیک تنظیم می شود، در عین حال شما می توانید کیفیت تصویر خود را برای یک ویدیو ی خاص تغییر دهید.

صدا SOUND

شما می توانید صدای دیلر و صدای بازی را از طریق دکمه های مربوطه قطع و وصل نمایید.

بر طرف کردن مشکلات ERROR HANDLING

اگر در بازی هر مشکلی از جمله سیستم شرط بندی یا روند بازی پیش آید، راند بازی موقتا متوقف می شود و دیلر با مدیر مربوطه پیگیری می نماید. شما و دیگر بازیکنان از طریق چت یا پیامی بر روی صفحه در جریان خواهید گرفت که مورد در حال پیگیریست. در صورتی که مدیر مربوطه بلافاصله موفق به برطرف کردن مورد شود، راندِ بازی به صورت معمول پیگیری خواهد شد، و در صورتی که امکان برطرف شدن مورد در لحظه نباشد، بازی لغو و مبلغ شرط ها به بازیکنانی که در این بازی شرکت داشته اند باز خواهد گشت.

مقررات قطع ارتباط

در صورت قطع ارتباط شما با یک بازی هر شرط قرار داده شده معتبر و در غیاب شما بر روی میز شرط بندی باقی می ماند. پس از برقراری تماس اینترنت شما می توانید نتیجه شرط خود را در بخش تاریخچه بازبینی نمایید.

بازی های بیشتر

دکمه ی لابی LOBBY در صورتیکه فعال باشد در هر زمان از بازی قابل استفاده است.

این گزینه به شما امکان می دهد تا در هر زمان به راحتی میز بازی خود را تغییر دهید و یا هر بازی زنده ی دیگری را انتخاب نمایید.تا زمانی که میز مورد نظر را انتخاب نکرده اید از میز کنونی خود حذف نخواهید شد. به این ترتیب شما می توانید در حالی که بر روی میز خود بازی می کنید از طریق دکمه ی LOBBY بازی های دیگر را نیز مشاهده کنید.

بازی های همزمان

اگر از هیجان بی وقفه لذت می برید  می توانید تا سقف چهار بازی مختلف را به صورت همزمان انجام دهید و همه ی این بازی ها را به صورت همزمان بر روی نمایشگر خود مشاهده نمایید. هنگامی که دست کم به یک بازی متصل هستید، روی LOBBY  کلیک کنید. در قسمت لابی یا بازی، بر روی + TABLE  مربوط به بازی مورد نظر خود کلیک نمایید تا به آن اضافه شوید. برخی از میز های بازی ممکن است برای گزینه ی “بازی همزمان ” قابل دسترس نباشند و در نتیجه گزینه ی + TABLE  را در کنار آنها نبینید.

پس از اینکه به چند میز بازی متصل شدید، می توانید کل مرورگر خود را تغییر اندازه دهید، ولی قادر به تغییر اندازه ی تک تک بازی ها به صورت جداگانه نخواهید بود.

شما میتوانید از هر کدام از بازی ها خارج شوید بدون اینکه بر سایر بازیهایتان ثاتیری داشته باشد. برای خروج از یک میز بازی دکمه ی X را کلیک کنید.

لطفا توجه داشته باشید:

  • در صورتیکه از یک دستگاه/ مرور دیگر به میزی که در حال حاظر به آن متصل هستید وارد شوید، در دستگاه/ مرورگر قبلی ازان به صورت خودکار خارج خواهید شد.
  • در صورتی که به جای کلیک کردن بر روی گزینه ی + TABLE  ، مستقیما بر روی یک میز بازی کلیک کنید ، در عوض اینکه میز مورد نظر را به بازی های خود اضافه کنید در واقع تنها به بازی مذکور متصل می شوید.

به شما پیشنهاد می کنیم در راستای شرط بندی دقیق و حساب شده، با در نظر گرفتن گنجایش صفحه ی نمایش خود تعداد بازی ها را جهت “چند تصویری” انتخاب کنید.

دکمه های میان بر SHORTCUT KEYS

این دکمه ها به شما کمک می کنند تا به سرعت عملیات مربوط به بازی را انجام دهید.

عملیات

دکمه ها

چیپ مورد نظر خود را از نشانگر چیپ ها انتخاب کنید. یک برای انتهای سمت چپ با کمترین ارزش و به همین ترتیب رو به بالا.

کلید های شماره یک به بالا

آخرین شرط شما را تکرار می کند. برای دوبرابر کردن شرط یکبار دیگر “اسپیس” را کلیک نمایید.

اسپیس یا کلید فاصله

آخرین شرط را لغو کنید.

CTRL+Z(CMD+Z)

آخرین شرط را لغو کنید. دکمه ی DELETE  را سه ثانیه نگه دارید تا تمام شرط ها را لغو نمایید.

DELETE

در صورت در دسترس بودن، ESC به شرح زیر استفاده می شود:

  • خروج از حالت تمام صفحهFULL SCREEN
  • بستن پنجره های POP UP  از جمله HISTORY, SETTING, …
  • باز کردن لابی

ESC

ورود به بازی

Share.

اضافه کردن دیدگاه