مقاله قوانین شرط بندی بدمینتون را دنبال کنید. برای شروع بازی داور با سکه تعیین می کند که چه شخصی زمین و چه شخصی توپ را دریافت می کند.
امتیاز هر گیم برای مردان ۱۵ و برای زنان ۱۱ است. در بازی های یک  یا دو نفره برای مردان کسی که زودتر به امتیاز ۱۵ برسد برنده گیم محسوب می شود و برای زنان کسی زودتر به امتیاز ۱۱ برسد برنده محسوب می شود.

هر آنچه در مورد تخته نرد آنلاین پولی می خواهید بدانید.

قوانین عمومی بدمینتون:

برای اطلاع از بونس های سایت شرط بندی کانن بت به وب سایت ما سر بزنید.

برنده بازی شخصیست که دو گیم از سه گیم را ببرد.

اگر در بازی مردان امتیاز به ۱۴- ۱۴ و در زنان به ۱۰-۱۰ رسید بازیکنی که زودتر به امتیاز 14 یا 10 رسیده تعیین می کند که آیا می خواهد که بازی به امتیاز ۱۷ و ۱۳ ادامه ی یابد یا خیر.
بازیکن برنده گیم در گیم بعدی اولین سرویس را می زند. امتیاز فقط در صورتی کسب می شود که بازیکنی که سرویس زده بتواند توپ را در زمین حرف بخواباند.

سرویس : 

بیشتر بخوانید کریگ لیست چیست؟

هم زننده و هم دریافت کننده ی سرویس باید در داخل محوطه سرویس و بدون تماس با خطوط محوطه سرویس بایستند. از شروع تا پایان سرویس باید قسمتی از هر دو پای بازیکن با زمین تماس داشته باشد.
راکت زننده سرویس باید اولین را به پایه (کله) توپ بزند. راکت زننده باید موقع دریافت توپ سرو شده راکت را پایین قرار دهد تا توپ موقع برخورد به راکت از کمرش پایین تر باشد.
در بازی های یک نفره تا زمانی که زننده سرویس امتیازی نگیرد و یا اینکه امتیاز او در آن گیم زوج باشد هر دو بازیکن باید در زمین سمت راست قرار گیرند و تا زمانی که امتیاز زننده سرویس در آن گیم فرد باشد
بازیکنان موظفند در سمت چپ زمین برای زدن سرویس و دریافت قرار بگیرند.
اگر دریافت کننده سرویس خطا کند و یا توپ در زمین سمت او متوقف شود زننده سرویس یک امتیاز کسب می کند. اگر زننده سرویس خطا کند و یا توپ در زمین او متوقف شود، زننده سرویس حق زدن سرویس را از دست می دهد
و گیرنده ی سرویس این حق را به دست می آورد بدون اینکه امتیازی به طرفین داده شود.

جهت معرفی بهترین سایت برای بازی انفجار روی لینک کلیک کنید.

در بازی های 2 نفره

در بازی های 2 نفره پس از برگشت سرویس توسط دریافت کننده هر بازیکنی می توانند به توپ ضربه بزنند. در زدن سرویس اگر عدد امتیاز فرد باشد شخصی که امتیاز را فرد کرده از سمت راست اولین سرویس را می زند
و اگر امتیاز زوج باشد شخصی که امتیاز را زوج کرده در سمت راست اولین سرویس را می زند و نفر بعدی از طرف دیگر اقدام به زدن سرویس می کند.
هر یک از بازیکنان برنده گیم، می تواند اولین سرویس گیم بعدی و هر از بازیکنان بازنده گیم نیز می تواند اولین دریافت کننده سرویس گیم بعد باشد.
جهت اطلاع از بهترین سایت های پیش بینی فوتبال با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.

هر آنچه در مورد تخته نرد آنلاین پولی می خواهید بدانید.

خطاها:

واقعیت های جذاب در خصوص شرط بندی کدامند؟

– اگر سرویس به طور صحیح زده نشود.
– اگر توپ در خارج از محوطه زمین بازی فرود آید.
– از داخل سوراخ تور عبور کند.
– از تور عبور نکند و در زمین خود ضربه زننده فرو بیاید.
– به دیوارهای دور زمین بخورد.
– به بدن یا لباس بازیکن برخورد کند.
– اگر به توپ در زمین حریف ضربه زده شود.
– بازیکن زمانی که توپ در حال عبور از بالای تور است مانع ضربه زدن حریف شود.
– بازیکنی در طول بازی با سر و صدا و حرکات خصمانه تمرکز حریف را به هم زند.
– در حین بازی، توپ روی راکت نگه داشته شود و ضربه در جا زده نشود.
– به توپ دو بار ضربه زده شود.
وقت استراحت بین گیم 1 و 2 حداکثر ۹۰ ثانیه است و بین گیم 2 و 3 حداکثر ۵ دقیقه است. در بدمینتون وقت اضافه برای استراحت یا صحبت با مربی وجود ندارد و فقط بازیکن می تواند با اجازه داور آب بخورد یا حوله بگیرد.
در بازیهای رسمی و بین المللی تا 13 نفر به عنوان داور در بازی حضور پیدا خواهند کرد ولی بازی با حداقل ۳ داور می تواند برگذار شود. در بدمینتون بازیکنان متخلف با کارتهای زرد و قرمز و مشکی جریمه می شوند.
کارت مشکی به منظور اخراج بازیکن و کارت قرمز از دست دادن حق سرویس می باشد.
شما می توانید از دیدن بهترین کازینوی آنلاین در وب سایت شرط بندی کانن بت لذت ببرید.

قوانین پیش بینی بدمینتون:

اگر در مسابقه بدمینتونی که شروع شده یکی از بازیکنان (یک تیمبه دلایلی رد صلاحیت شود، از بازی امتناع ورزد یا قادر به ادامه مسابقه نباشد، مسابقه به پایان می رسد،
سپس شرط بندی های انجام شده در نتایج آن مسابقه به روش محاسبه می شود:

شرط هایی که نتایج آن تا لحظه وقفه مسابقه، بر اساس قالب مسابقه، مشخص شده، در نظر گرفته می شوند و محاسبه می گردندهمه شرطهای دیگر با ضریب “1” (یکمحاسبه می شوند.

به عنوان مثال، بازیکن در طول ست اول با امتیاز 19:20 از بازی امتناع می ورزددر این حالت، شرط بندی های انجام شده بر نتایج ست اول با امتیاز 1 (یکمحاسبه می شود:

 “برد تیم یک” ، “برد تیم دو” ، “مجموع بالای (زیر) 40.5″ ، “هندیکپ (+1.5)” “هندیکپ2 (-1.5)” ، “هندیکپ1 (-1.5)” ، هندیکپ2 (+1.5) “و همچنین شرط بندی های انجام شده در نتایج” برد تیم یک“و”برد تیم دومسابقهشرط بندی های انجام شده در نتایج زیر مجموعه اول در معرض محاسبه قرار دارد: “کل بیش از (زیر) 38.5″ ،
کل بیش از (زیر) 39.5″ ، “هندیکپ 1 (+2.5)” ، “هندیکپ2 (-2.5)” ، “هندیکپ1 (-2.5)” ، “هندیکپ2 (+2.5)” ، “هندیکپ 1 (+3.5)” ، “هندیکپ2 (-3.5)” ، “هندیکپ 1 (-3.5)” ، هندیکپ2 (+3.5).

در بدمینتون شرط بندی هندیکپ و مجموع روی امتیازها محاسبه می شود.

اگر قبل از شروع مسابقه یکی از بازیکنان (یکی از تیم ها) از شرکت در مسابقه امتناع ورزد ، شرط بندی های انجام شده در نتایج مسابقه مطابق با امتیاز 1 (یک) محاسبه می شود.

اگر در طول مسابقات تیمی بدمینتون، که در آن نام شرکت کنندگان با نام تیم (کشورمشخص می شود (به عنوان مثال چین-اندونزی
تغییر تنیسور (تیمصورت گیرد (از قبل بازیکن یا تیمی اعلام می شود که شرط بندی برای آنها انجام شده است) ، شرط بندی روی تمام نتایج مسابقه معتبر است.

کانن بت به عنوان بهترین سایت های شرط بندی خارجی معرفی شده است.

شرط های ارائه شده در نتایج مسابقات بدمینتون: 

• پیروزی اولین بازیکن (تیمدر مسابقه (ست) – “برد تیم یک“.

• پیروزی بازیکن دوم (تیمدر مسابقه (ست) – “برد تیم دو“.

• اولین بازیکن (تیمبا در نظر گرفتن  هندیکپ برنده می شود (نمی بازد – “هندیکپ 1

• بازیکن دوم (تیمبا هندیکپ در نظر گرفته شده برنده خواهد شد (نمی بازد). “هندیکپ 2″

• شرط بندی بر روی تعداد امتیازات در مسابقه (ست) – “مقدار بالای (زیرمقدار ذکر شده در شرط“.

• شرط بندی بر روی تعداد امتیازات،  زوج (فردباشد.

در ادامه :

به قوانین شرط بندی بدمینتون می پردازیم.

• شرط بندی بر نتایج ست اول و کل مسابقه:

 پیش بینی برنده هر دو ست اول و مسابقه کامل به طور همزمان ارایه می شودچهار گزینه شرط بندی زیر موجود است:

• “برد 1 برد 1” – پیروزی بازیکن اول (تیمدر ست اول و مسابقه کامل.

• “برد 1 برد 2” – پیروزی بازیکن اول (تیمدر ست اول و پیروزی بازیکن دوم (تیمدر مسابقه کامل.

• “برد 2 برد 1” – پیروزی بازیکن دوم (تیمدر ست اول و پیروزی اولین تنیسور (تیمدر مسابقه.

• “برد 2 برد 2” – پیروزی بازیکن دوم (تیمدر ست اول و مسابقه.

• شرط بندی بر امتیاز نهایی مسابقه (ست):

به ادامه قوانین شرط بندی بدمینتون توجه نماید.

قوانین شرط بندی بدمینتون در کانن بت را از دست ندهید.

امکان اینکه امتیاز دقیق ثبت شده در پایان مسابقه (سترا از گزینه های موجود در شرط ها انتخاب کنید.

وب سایت های رسمی مسابقات که در جدول معیار ها ارایه دهنده قرار دارند، برای محاسبه شرط بندی در مسابقات بدمینتون مبنا قرار گرفته شده است.

شرط بندی های انجام شده بر نتایج مسابقات ، که به تعویق افتاده یا قطع شده است، تا پایان دوره مسابقات معتبر هستند.

شرط های دیگر بر سایر نتایج مسابقات بدمینتون ارائه شده در دسترس قرار می گیرند.

بیشتر بخوانید که قوانین شرط بندی در آلمان چگونه است.

Share.

اضافه کردن دیدگاه