با قوانین شرط بندی دارت در کانن بت همراه ما باشید.

واقعیت های جذاب در خصوص شرط بندی کدامند؟

بیشتر بخوانید کریگ لیست چیست؟

قوانین عمومی

اگر دارت با دست راست پرتاب شود، پای راست باید جلو گذاشته شود و اگر با دست چپ، پای چپ جلو قرار داده می شود.

بیشتر بخوانید که قوانین شرط بندی در آلمان چگونه است.

هر بازیکن یک دارت را در شروع بازی برای مشخص شدن نفر آغاز کننده بازی پرتاب می‌کند. هر بازیکن با انداختن سه دارت در هر نوبت بازی می‌کند و امتیازات بدست آمده بر مبنای امتیازی است که برای هر ناحیه در نظر گرفته شده‌ است، نه بر مبنای رنگ آن.

شما می توانید از دیدن بهترین کازینوی آنلاین در وب سایت شرط بندی کانن بت لذت ببرید.

امتیازات

تخته دایره ای است که قسمت‌های مثلثی آن به وسیله میله فلزی از هم جدا شده است. این میله فلزی علاوه بر درست کردن مثلث‌ها تخته دارت را به چهار قسمت مجزا تفکیک کرده و اگر دارت در بین دو میله اول خورده باشد عدد امتیاز در ۲ ضرب می‌شود واگر دربین دو میله دوم خورده باشد عدد در ۳ ضرب خواهد شد و اگر در بین میله سوم باشد که معمولاً به رنگ روشن است بخورد امتیاز 25 واگر در بین میله آخر به عبارتی مرکز قرار گیرد امتیاز ۵۰ خواهد بود.

واگر دارت داخل این میله‌ها نباشد عددی که روی آن قرار گرفته به تنهایی در نظر گرفته می‌شود، چنانچه پرتاب خارج از محیط مشخص شده باشد امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد. هر سه پرتاب یک راند نامیده می شود؛ و در آخر شخصی برنده است که به امتیاز در نظر گرفته شده زودتر دیگران دست پیدا کند.

برای اطلاع از بونس های سایت شرط بندی کانن بت به وب سایت ما سر بزنید.

شرط ها

برنده ی بازی: پیشبینی نتیجه بازی.

امتیاز بالای/ زیر: پیشبینی امتیاز یک بازیکن که آیا بالای یا پایین یک عدد می باشد

رنگ برنده در پرتاب: پیشبینی اینکه کدام رنگ آخرین پرتاب موفق توسط برنده خواهد بود.

هر آنچه در مورد تخته نرد آنلاین پولی می خواهید بدانید.

مطمئن ترین شرط بندی ها کدامند؟

Share.

اضافه کردن دیدگاه