کانن بت دو بونوس جالب برای شرط های کمبو ارائه می دهد، اول بونوس “برگشت پول کمبو” و دوم “تقویت ضریب کمبو” که هر دو بصورت اکسپرس و فوری به حساب کاربر اضافه می شوند. بونوس کمبو اکسپرس در سایت کانن بت را در این مقاله حتما پیشنهاد می کنیم که دنبال نمایید.

واقعیت های جذاب در خصوص شرط بندی کدامند؟

بونوس های فوری برگشت پول کمبو و تقویت ضریب کمبو

اکنون در هنگام بستن شرط کمبو می توانید انتخاب کنید که در صورت عدم موفقیت کمبوی شما، بخشی از پول به حساب شما بازگردد(برگشت پول کمبو) و یا ترجیح می دهید که در صورت برد کمبو، مبلغی به برد شما اضافه گردد(تقویت ضریب کمبو). توجه داشته باشید که برگشت پول کمبو و تقویت ضریب هر دو در قالب بونوس به کاربری اضافه می شوند.

بونوس های برگشت پول و تقویت ضریب کمبو برای شرط های کمبو با حداقل مبلغ ۴۰ هزار تومان که شامل ۳ انتخاب یا بیشتر با ضریب حداقل ۱.۵ برای هر کدام باشند، ارائه می گردند.

مطمئن ترین شرط بندی ها کدامند؟

برگشت پول کمبو

میزان برگشت پول بستگی به تعداد شرط های انتخاب شده در کمبو دارد. در صورتی که یک شرط کمبو شامل ۳ انتخاب یا بیشتر، ناموفق باشد، درصد مشخصی از مبلغ شرط به حساب کاربری باز می گردد.

فقط انتخاب های با ضریب ۱.۵ یا بالاتر محاسبه می گردند. مبلغ شرط کمبو نباید کمتر از ۴۰،۰۰۰  تومان باشد.

شرط های کنسل شده در تعداد انتخاب های شرط  کمبو محاسبه نمی گردند. بعنوان مثال اگر شما یک کمبو با ۹ انتخاب داشته باشید و ۲ تا از بازی ها انجام نشوند( بازی به تعویق افتاده و یا کنسل شده باشد که در واقع ضریب آن در کمبو ۱ محاسبه می شود)، بونوس برای ۷ انتخاب ارائه می گردد. جدول زیر تعداد انتخاب های کمبو و درصد بونوس را نمایش می دهد:

برای اطلاع از بونس های سایت شرط بندی کانن بت به وب سایت ما سر بزنید.

درصد پول برگشتی از کمبو

تعداد انتخاب های کمبو

۵%

۳-۴

۱۰%

۵-۶

۱۵%

۷-۸

۲۰%

۹-۱۰

۲۵%

+۱۱

شما یک شرط کمبو ۴۰ هزار تومانی با ۵ انتخاب مختلف و ضریب کلی 18.6 دارید به شکل زیر:

انتخاب اول: برد تیم میزبان (W1) با ضریب 1.6

انتخال دوم: برد تیم میهمان (W2) با ضریب 1.7

انتخاب سوم: جمع گلهای زده شده بیشتر از 2.5 (Over 2.5) با ضریب 1.8

انتخاب چهارم: برد تیم میهمان (W2) با ضریب 1.9

انتخاب پنجم: برد تیم میزبان (W1) با ضریب 2

چنانچه شرط شما ناموفق باشد، ۱۰% از مبلغ شرط (۴ هزار تومان) به کاربری شما تحت عنوان بونوس برگشت پول کمبو اضافه می شود. قوانین و شرایط عمومی بونوس ها برای این بونوس صادق است.

دیگر مورد از بونوس کمبو اکسپرس در سایت کانن بت:

تقویت ضریب کمبو

میزان افزایش ضریب بستگی به تعداد شرط های انتخاب شده در کمبو دارد. در صورتی که یک شرط کمبو شامل ۳ انتخاب یا بیشتر برنده شود، درصد مشخصی از مبلغ برد به عدد نهایی اضافه می شود.

فقط انتخاب های با ضریب ۱.۵ یا بالاتر محاسبه می گردند. مبلغ شرط کمبو نباید کمتر از ۴۰،۰۰۰  تومان باشد.

به منظور اطلاع از بهترین سایت شرط بندی فوتبال کلیک کنید.

شرط های کنسل شده در تعداد انتخاب های شرط  کمبو محاسبه نمی گردند. بعنوان مثال اگر شما یک کمبو با ۹ انتخاب داشته باشید و ۲ تا از بازی ها انجام نشوند ( بازی به تعویق افتاده و یا کنسل شده باشد که در واقع ضریب آن در کمبو ۱ محاسبه می شود)، بونوس برای ۷ انتخاب ارائه می گردد. جدول زیر تعداد انتخاب های کمبو و درصد بونوس را نمایش می دهد:

هر آنچه در مورد تخته نرد آنلاین پولی می خواهید بدانید.

درصد تقویت ضریب کمبو

تعداد انتخاب های کمبو

۵%

۳-۴

۱۰%

۵-۶

۱۵%

۷-۸

۲۰%

۹-۱۰

۲۵%

+۱۱

مثال:

شما یک شرط کمبو  هزار تومانی با ۵ انتخاب مختلف و ضریب کلی 18.6 دارید به شکل زیر:

انتخاب اول: برد تیم میزبان (W1) با ضریب 1.6

انتخال دوم: برد تیم میهمان (W2) با ضریب 1.7

انتخاب سوم: جمع گلهای زده شده بیشتر از 2.5 (Over 2.5) با ضریب 1.8

انتخاب چهارم: برد تیم میهمان (W2) با ضریب 1.9

انتخاب پنجم: برد تیم میزبان (W1) با ضریب 2

با برد این کمبو، شما ۷۴۴ هزار تومان برنده شده اید (۷۴۴=18.6*۴۰) که به کاربری اضافه می گردد. همچنین ۱۰% افزایش ضریب کمبو که معادل ۷۴،۴۰۰ تومان است محاسبه و در مجموع شما ۸۱۸،۴۰۰=۷۴۴،۰۰۰+۷۴،۴۰۰ تومان برنده شده اید.

جهت شروع پیشبینی از بهترین کانال  پیشبینی های vip شده فوتبال ثبت نام نمایید.

شرایط و ضوابط  کلی

۱. برای آزاد کردن این بونوس باید بر روی کل مبلغ جایزه، یک دور گردش ایجاد نمایید و پس از آن بونوس قابل برداشت خواهد بود.

۲. اگر قبل از ایجاد گردش لازم، درخواست برداشت داده شود، بونوس باطل و بردهای حاصل از آن از حساب کاربر کسر خواهد گردید.

۳. این بونوس نمی تواند به صورت ترکیبی با یکدیگر و یا بونوس های دیگر یا برای تامین شرایط گردش آنها مورد استفاده قرار گیرد.

۴. تمامی بونوس های کانن بت برای افزودن هیجان بیشتر به بازی و به کاربرانی که قصد سرگرمی دارند اهدا می شود.  کانن بت می تواند به صلاحدید خود استفاده کاربری را از بونوس محدود کند و یا کلا بونوس را به کاربری ارائه ننماید.

۵. بونوس های فوری برگشت پول کمبو و تقویت ضریب کمبو دارای محدودیت برای دریافت نمی باشند و مادام که توسط سایت ارائه می گردند، کاربر می تواند برای دریافت آن ها اقدام نماید.

۶. قوانین و مقررات کلی کانن بت در مورد این بونوس و هر بونوس دیگری اعمال می شود.

۷. کانن بت حق باطل کردن، برگرداندن یا رد کردن هر بونوس را با صلاحدید خود دارد.

بیشتر بخوانید که قوانین شرط بندی در آلمان چگونه است.

شما می توانید از دیدن بهترین کازینوی آنلاین در وب سایت شرط بندی کانن بت لذت ببرید.

Share.

اضافه کردن دیدگاه